Protest zapoczątkowany przez niezależny obywatelski ruch społeczny. Dotyczy sprzeciwu mieszkańcu przeciwko budowie południowej obwodnicy Zielonej Góry przez kompleks leśny pomiędzy Zieloną Górą a drogą 279.
Nie zgadzamy się na zniszczenie cennych dla zielonogórzan historycznych terenów zielonych i rekreacyjnych oraz podzieleniu tego miejsca na pół 12 kilometrową obwodnicą. Zależy nam na ocaleniu tego, co dla nas ważne i zwróceniu uwagi włodarzy miasta na nasze stanowisko w temacie powstania/lub nie/ południowej obwodnicy miasta oraz na zagospodarowanie przestrzenne Zielonej Góry. To nasz wspólny las,to nasza wspólna sprawa i nasze wspólne miasto !
Przez las przebieg wiele tras turystycznych, dróg rowerowych oraz szlaków Nordic Walking link do map. Na wzgórzach odbywają się również zawody rowerowe XC i MTP.

Dnia 12-02-2015 r. miała miejsce manifestacja niezadowolonych mieszkańców. Miejscem spotkania były wzniesienia u wejścia do Lasu Piastowskiego obok Amfiteatru. W manifeście wzięło udział około 500 osób. W kolejnych tygodniach zorganizowane zostały spotkania z przewodnikiem w formie Akademie Lasu Piastowskiego. Odbyło się łącznie 6 przejść różnymi szlakami.

Nazwa „Wzgórze Piastowskie” (Piasten-Höhe) funkcjonowała już w czasach przedwojennych, gdy miasto leżało w granicach Niemiec (prowadziła do nich ulica Piastowska – Piasten-Straße) i stanowiło wyrażenie hołdu dawnym piastowskim władcom i mieszkańcom tych ziem. Nazwę nadano w 1897 w 500. rocznicę śmierci Henryka XIV Wróbla, dla którego wzgórza pod Zieloną Górą były ulubionymi terenami łowieckimi.
Niektóre szczyty: Góra Tatrzańska (198 m n.p.m.), Jagodowe Wzgórze (210 m n.p.m.), Góra Wilkanowska (221 m n.p.m.).
Znajdują się tam szlaki turystyczne, koncentrują się na Górze Wilkanowskiej.

  • szlak turystyczny zielony Mała Pętla Zielonogórska
  • szlak turystyczny niebieski Duża Pętla Zielonogórska
  • szlak turystyczny czerwony Szlak wojewódzki
  • szlak turystyczny czarny Szlak od Bobru do Odry
  • szlak turystyczny żółty Szlak spacerowy (4 km)

Wydarzenie na FB osiągnęło olbrzymią ilość zwolenników, w szczycie protestu było ich ponad 4500 osób – link.
Inicjatorami protestu są: Zielonogórskie Towarzystwo Upiększania Miasta, Stowarzyszenie Lubuski Krajobraz Kulturowy, Polski Klub Ekologiczny, Nordic Walking Zielona Góra, Lubuszanie’73,TKKF, Stowarzyszenie Bractwo Biegaczy, Stowarzyszenie Biegam-Pomagam,Stowarzyszenie Zielona Góro Zacznij Biegać, oddział lubuski Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich, Fundacja Akademia Zmian Na Lepsze.

Artykuły prasowe znajdziesz tu: link.