Od samego początku przyglądamy się pracom remontowym, przeprowadzanym w ramach programu rewitalizacji,  na placu przy Filharmonii Zielonogórskiej. Z oceną warto poczekać na finał przebudowy, jednak póki co podejmujemy temat dwóch kwestii:

  1. jaka jest przyszłość historycznego bruku, zastąpionego nową nawierzchnią?
  2. jaka jest przyszłość drzew? Dokonano prac ziemnych w obrębie rzutu korony i poprzecinano korzenie. Ponadto drzewa są zbyt ciasno obudowywane kostką chodnikową.

Sprawę wyjaśnia biolog Sebastian Pilichowski: – Zgodnie ze stosowanymi praktykami należy unikać prac mogących uszkadzać korzenie w obrysie korony. Grozi to przesuszaniem korzeni. Nie wiadomo też, jak na system korzeniowy wpłynie użyta podsypka cementowa, która zmieni właściwości chemiczne gleby. Jeżeli odczyn wzroście za bardzo – włośniki korzeniowe ulegną tzw. spaleniu. A to może skutkować chorobą, nawet zamieraniem drzew.

Przestrzeń wokół pni jest tez zbyt ciasno zabudowywana kostką.
Sugerujemy powiększenie tych przestrzeni i wypełnienie ich ażurowymi kratami, które przepuszczą wodę, jak również powietrze do systemu korzeniowego. Już zbyt wiele drzew zostało w naszym mieście zaduszonych.

 

Ruch Miejski złożył oficjalne pismo do Urzędu Miasta w tej sprawie o treści:

 

WNIOSEK O ZMIANĘ W PROJEKCIE PRZEBUDOWY PLACU WIELKOPOLSKIEGO

Ruch Miejski Zielona Góra zwraca się do Pana Prezydenta o zmiany na etapie inwestycji w przebudowie Placu Wielkopolskiego. Sprawa dotyczy drzew na placu.

 Według reguł poziomy obszar niezabrukowany wokół pnia drzewa powinien być zbliżony do wielkości korony. Umożliwi to pobór wody i tlenu korzeniom drzewa i na dłużej ochroni przez obumieraniem.

 Nawet niewielka warstwa gleby, kostki, czy innej sztucznej dla naturalnego stanu rzeczy powierzchni rozłożona wokół pnia drzewa w strefie sytemu korzeniowego, ogranicza dopływ wody, powietrza, ogranicza parowanie, stwarza warunki beztlenowe, rozpoczyna procesy fermentacjii z czasem doprowadza do obumarcia systemu korzeniowego, a w konsekwencji całego drzewa.

 Wnioskujemy o poszerzenie obszaru wokół każdego pnia drzewa na Placu Wielkopolskim wolnego od bruku do pola odpowiadającego co najmniej największej średnicy korony drzewa. Sugerujemy przy tym stosowanie krat ochronnych, które dzięki swej przepuszczalności nie wpływają negatywnie na potrzeby wodne i tlenowe drzewa, ponadto zapobiegają ubijaniu gleby przez przechodniów i pojazdy, dzięki czemu korzenie są chronione i właściwie zaopatrywane w wodę i powietrze. Kraty zastosowano m.in. wobec klonów srebrzystych rosnących przy Ratuszu.

GALERIA