Ideą wszystkich ruchów miejskich jest wspieranie oddolnych inicjatyw mieszkańców i praca na rzecz lokalnych społeczności. Chcemy mieć realny wpływ na sytuację w mieście, na plany rozwoju miasta, na jego wizję, ale także na przyziemną codzienność, kiedy trzeba myśleć o potrzebach mieszkańców i o czymś tak oczywistym, jak np. organizacja remontów również w zaniedbanych dzielnicach, gdzie nie trafiają urzędnicy i dziennikarze. Ważny dla nas jest komfort dnia powszedniego, czysta woda i czyste powietrze, kanalizacja, utylizacja śmieci, parkingi, miejsca wypoczynku i rekreacji, piękne otoczenie, architektura i zabytki, przepełnione szkoły i opieka nad małymi dziećmi, starszymi czy niepełnosprawnymi osobami. Ważne są dla nas rzeczy, których nie zobaczymy na folderach reklamowych.

Jeśli zatem chcesz działać, masz pomysły, jesteś idealistką/idealistą, albo masz/macie problem w swojej mikroojczyźnie – zapraszamy ludzi do współpracy.

Dołącz do nas!

Wstąp do Stowarzyszenia, wesprzyj nas swoimi wiedzą czy umiejętnościami, wesprzyj nas finansowo. Śledź naszą stronę internetową, śledź nas na Facebooku czy Instagramie.

Kontaktuj się z nami!

E-MAIL: ruch.zielona@wp.pl

FACEBOOK: RUCH MIEJSKI ZIELONA GÓRA

Czekamy na Ciebie!