„Miastopogląd” czyli aktywiści wspólnie dla polskich miast

 

Ruchy miejskie od kilku lat nadają ton społecznym dyskusjom i tworzą nową formę zaangażowania społecznego. Ich obecność każe inaczej patrzeć na rolę III sektora oraz kategorię społeczeństwa obywatelskiego. Jeszcze kilka lat temu partycypację utożsamiano z zakładaniem organizacji pozarządowych. Stowarzyszenia i fundacje miały skupiać całe społeczne zaangażowanie, a ich liczba i siła miały być wyznacznikiem obywatelskości.

 

Prawo do miasta

Ruchy miejskie to niewątpliwe  nowi  aktorzy na scenie życia społeczno- politycznego. Niezależni społecznicy, wieloletni działacze i aktywni mieszkańcy miast stworzyli nową jakość w myśleniu o mieście, która skupia się na upodmiotowieniu mieszkańców w myśl postulatu PRAWO DO MIASTA.
Prawo do miasta sięga korzeniami Henri Lefebvre’a i Davida Harveya. Lefebvre traktował prawo do miasta jako wołanie i żądanie: „wołanie było odpowiedzią na ból egzystencjalny z powodu wyjaławiającego kryzysu życia codziennego w mieście”.

 

Kongres Ruchów Miejskich

Sieci aktywistów miejskich zrzeszyły się pod szyldem Kongresu Ruchów Miejskich aby wspólnie działać na rzecz swoich miast w oparciu o 15 tez miejskich wypracowanych w Gorzowie Wielkopolskim w 2015 roku.
Ruch Miejski Zielona Góra działając wtedy jeszcze nieformalnie uczestniczył w pracach i warsztatach, gdzie wydyskutowano problematykę i główne kierunki działań o oparciu o Krajową Politykę Miejską.

Miastopogląd w ujęciu zielonogórskim

Miastopogląd to idea fix, gdzie poglądem jest ogólnopolska wizja miast jako mianownik zmiany społecznej.

Główne jego aspekty w Zielone Górze to:

  • zwiększenie roli zielonogórzan w zarządzaniu miastem
  • realizacja zasady zrównoważonego rozwoju w każdym działaniu miejskim
  • udana rewitalizacja, wykorzystanie potencjału kulturalnego i turystycznego miasta
  • partycypacja obywatelska: dialog społeczny/ konsultacje społeczne

 

Miasto jest nasze nic o nas bez nas

Pojawienie się ruchów miejskich związane jest z chęcią partycypacji obywatelskiej, wpływania na kształt własnego otoczenia zarówno pod względem urbanistycznym, jak i społeczno-politycznym. Proces powstawania ruchów związany jest z cyklicznie powracającymi kryzysami miejskimi, których następstwem jest społeczna mobilizacja. To już coś więcej niż zwykłe uczestnictwo w życiu miasta. To silna odpowiedź na problemy miast. To współdecydowanie i współtworzenie miasta przez mieszkańców.