Krzysztof Fedorowicz

 • Dziennikarz, pisarz, popularyzator historii i kultury, autor powieści “Grünberg”, eseju “Imiona własne” i tomu wierszy “Martwa natura” (Wydawnictwo Literackie, Kraków).  Publikuje w “Gazecie Wyborczej”, “Tygodniku Powszechnym”, “Odrze”, “Twórczości”. Pisze o genius loci Zielonej Góry, przeszłości miasta i czasach współczesnych.
 • Aktywista miejski, założyciel Stowarzyszenia Wspólnota Kulturowa Winnice Lubuskie. Podejmuje działania na rzecz rewitalizacji starego miasta, utworzenia szlaku architektury winiarskiej, przywrócenia Zielonej Górze charakteru miasta-ogrodu.
 • Właściciel winnicy Miłosz, inicjator założenia największej w Polsce winnicy, która powstała na wzgórzu między Łazem i Zaborem, skupiającej 11 winiarzy. Laureat Grand Prix Magazynu Wino za zasługi dla polskiego winiarstwa, producent win naturalnych, wskrzesił markę Grempler-Sekt, najstarszego w Grünbergu producenta win musujących metodą szampańską.
 • Działa na rzecz ochrony krajobrazu, dziedzictwa kulturowego, udostępniania i renowacji zabytków Środkowego Nadodrza.
 • Propaguje ideę społeczeństwa obywatelskiego, równości, rozwoju w oparciu o naturalne zasoby i tradycję.

Dawid Kotlarek

 • Doktor nauk humanistycznych w zakresie historii Uniwersytetu Zielonogórskiego,  pracuje w Bibliotece im Cypriana Norwida. Interesuje się przeszłością i kulturą Ziemi Lubuskiej. Autor artykułów, książek oraz pomysłodawca cyklu konferencji naukowych poświęconych historii miasta i regionu, ich tożsamości.
 • Muzyk – gra na gitarze elektrycznej i basowej. Przez lata grał w kilku zespołach muzycznych (m.in. Sophie Scholl, Keep It Real i in.), z którymi koncertował w Polsce i wielu krajach europejskich (m.in. Anglia, Francja, Niemcy, Hiszpania). Od 2012 roku organizuje koncerty połączone ze zbiórkami charytatywnymi na różne cele.
 • Biegacz, szczególnie na długich górskich dystansach. Ma za sobą ponad 100 kilometrowe ultramaratony górskie.
 • Członek Stowarzyszenia Autorów Polskich oraz Stowarzyszenia „Forum Art”
 • W latach 2015-2017 współorganizator lokalnych struktur partii Razem.

Anna Kraśko

 • Animatorka kulturalno-społeczna, artysta i historyk. Inicjatorka powstania Centrali Twórczej – niezależnej przestrzeni kultury i wymiany myśli, współzałożycielka artystycznej Grupy F13, fotoreporterka.
 • Zwolenniczka łączenia aktywizmu miejskiego z działaniami performatywno-artystycznymi i odwoływania się do historii miejsca w budowaniu tożsamości: powołuje rezerwaty dzikiej przyrody na nieużytkach (akcja Rezerwuj Miasto), bierze udział w Akcji Utylizacji Animozji (zielonogórsko-gorzowskich), organizatorka Festiwal Kultury Współczesnej Look&See i wielu wystaw lokalnych artystów. Przygotowuje film o ZASTAL-u, tworzy alternatywne szlaki turystyczne.
 • Aktywistka na rzecz rewitalizacji, działa na rzecz Piast-Polany i Wzgórz Piastowskich, miejskich podwórek jako “małych ojczyzn” lokalnych społeczności i rozwoju w oparciu o model zielonego miasta-ogrodu.
 • Brała udział w Kongresie Ruchów Miejskich i tworzeniu zielonogórskiego regulaminu konsultacji.

Anita Kucharska-Dziedzic

 • Doktor nauk humanistycznych (magisterium i doktorat na Uniwersytecie Jagiellońskim), literaturoznawczyni, nauczycielka akademicka.
 • Ekspertka z zakresu przeciwdziałania przemocy wobec dzieci i dorosłych oraz udzielania pomocy osobom pokrzywdzonym, autorka publikacji popularnonaukowych oraz poradników dla dzieci i dorosłych, pracowników pomocy społecznej i nauczycieli.
 • Od 20 lat aktywistka społeczna, szefowa Stowarzyszenia BABA, zaangażowana w budowę społeczeństwa obywatelskiego wolnego od dyskryminacji, nierówności i niesprawiedliwości.
 • Zwolenniczka partycypacji obywatelskiej i jawności, członkini społecznych ciał doradczych i opiniotwórczych w temacie praw kobiet, rozwoju lokalnego, działalności pożytku publicznego, ekonomii społecznej, monitorowania regionalnego lubuskiego programu operacyjnego.
 • Dyrektorka niepublicznego przedszkola „Ślimaczek”, rzeczniczka edukacji outdoorowej.
 • Pełnomocniczka Kongresu Kobiet w Lubuskim, regionalna koordynatorka Instytutu Myśli Demokratycznej.

Joanna Liddane

 • Ekolog i aktywistka miejska, prezeska Zielonogórskiego Towarzystwa Upiększania Miasta, którego celem statutowym jest m.in. ochrona przyrody i krajobrazu miejskiego.
 • Zwolenniczka zasady zrównoważonego rozwoju w przestrzeni miejskiej: architektura, zabytki, przyroda i człowiek w miejskiej tkance.
 • Pod koniec lat 80-tych działała w Ruchu Młodzieży Niezależnej.
 • Działaczka społeczna od 2000 roku, od akcji próby odsunięcia strefy gospodarczej od Chynowa i próby ocalenia części lasu Tańczących sosen.
 • Od 2000 roku Inspektor Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami, wolontariusz Biura Ochrony Zwierząt zaangażowana w liczne akcje na rzecz braci mniejszych (zmiany kadrowe i poprawa warunków bytowych zwierząt w schronisku, przeprowadzka kajmana w Palmiarni do Ogrodu Zoologicznego we Wrocławiu).
 • Od 2010 roku certyfikowany Strażnik Miejsc Przyrodniczo Cennych Pracowni na Rzecz Wszystkich Istot z Bystrej. W ramach ogólnopolskiej akcji ocalania alei przydrożnych współpracuje z wieloma stowarzyszeniami w kraju.
 • Od 2015 zaangażowana w działania Towarzystwa Opieki nad Zabytkami w Zielonej Górze.

Grzegorz Lipiec

 • Studiował Państwowej Wyższej Szkoły Filmu i Telewizji w Łodzi, wykładowca  montażu filmowego w Lubuskiej Szkole Telewizji i Filmu, edukator i trener artystyczny młodzieży.
 • Mieszkaniec osiedla Piastowskiego w Zielonej Górze, aktywista miejski w dzialanaich na rzecz Lasu Piastowskiego i Piast-Polany. Propagotor darmowych osiedlowych domów kultury, akcji aktywizujących seniorów “Seniorzy na Dwór” czy lokalnego radia osiedlowe “Radiola” .
 • Pierwszy organizator festiwalu filmowego w Zielonej Górze “ Kino poza kinem”.
 • Nominowany do Paszportu Polityki
 • Dwukrotny zdobywca “Złotych Lwów” na festiwalu w Gdyni w Konkursie Kina Niezależnego.
 • Obecnie realizuje dokument “PULL UP” o żałobie smoleńskiej.

Barbara Marcinów

 • Z wykształcenia dziennikarka, zawodowo zajmująca się marketingiem, e-commerce i PR.
 • Doktorantka na Wydziale Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Uniwersytetu Zielonogórskiego. Badaczka ruchów miejskich specjalizująca się w partycypacji obywatelskiej.
 • W Ruchu Miejskim od 2015 roku, kiedy walczyła z mieszkańcami osiedla o ocalenie Wzgórza Braniborskiego przed wycinką oraz zabudową deweloperską.
 • Propagatorka dialogu społecznego; w 2016 roku przeprowadziła wraz ze stroną społeczną oraz Urzędem Miasta Zielona Góra ogólnopolski projekt „Konsultacje z zasadami”, w wyniku czego powstał Regulamin Konsultacji Społecznych. Współpracuje z stowarzyszeniami, radami społecznymi, oddolnymi inicjatywami „bottom up” oraz inkubatorami ekonomii społecznej.
 • Zaangażowana w tematykę budżetu obywatelskiego i inicjatywy lokalnej, Zwyciężczyni zadań w BO (np. sprytne ławki z darmowym wi-fi).
 • Aktywistka na rzecz aktywizacji lokalnych społeczności, rewitalizacji społecznej, Smart City, marki Zielonej Góry jako miasta tradycji winiarskich.
 • Koordynator zielonogórskiego Klubu Republikańskiego, członkini m.in. Lubuszanek i Zielonej Pozarządowej.

Sebastian Pilichowski

 • Przyrodnik; licencjat z ochrony środowiska, magisterium z biologii środowiska, doktorant na Uniwersytecie Zielonogórskim (kierunek biologia).
 • Edukator przyrodniczy, także w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Zielonogórskiego. Nauczyciel przyrody w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I stopnia w Zielonej Górze. Autor scenariuszy lekcyjnych dla dzieci i młodzieży, publikacji naukowych i licznych wystąpień na konferencjach przyrodniczych w kraju i za granicą.
 • Współautor inwentaryzacji pomników przyrody w Zielonej Górze oraz pierwszego w powojennej Zielonej Górze ogólnego przeglądu zdrowotnego drzew przydrożnych.
 • Nieoficjalny konsultant służb miejskich w sprawie zwierząt egzotycznych i terrarystyki.
 • Prowadzi bloga i firmę „Żywa Edukacja” zajmującą się organizacją warsztatów dla dzieci, młodzieży i dorosłych z zakresu edukacji i działań przyrodniczych oraz popularyzujących przyrodę, pokazujących jej wymiar holistyczny.
 • Poszukuje rozwiązań połączenia postępu rozwoju i dostępu do technologii z poszanowaniem środowiska naturalnego

Małgorzata Turzańska-Zenkner

 • Absolwentka etnologii na Uniwersytecie Wrocławskim, zielonogórzanka z wyboru od blisko 15 lat, rzemieślniczka-samouk, tworzy biżuterię z miedzi i srebra.
 • Członkini Zielonogórskiego Towarzystwa Upiększania Miasta zaangażowana w działania na rzecz ochrony Wzgórz Piastowskich i PiastPolany.
 • Zwolenniczka rozwoju opartego na zasadach sprawiedliwości społecznej, z poszanowaniem potrzeb wszystkich mieszkańców, także najsłabszych członków wspólnoty samorządowej.
 • Działaczka społecznej inicjatywy dla „Rewitalizacji z ludzką twarzą”, zabiegającej o społeczno-gospodarczą odnowę zdegradowanych osiedli, pracuje społecznie w Komitecie Rewitalizacji.
 • Od 2015 r. związana z lokalnym okręgiem Partii Razem.

Adam Hreszczyk

 • Absolwent kierunku Energoelektronika w Elektroenergetyce Wydziału Elektrycznego Politechniki Zielonogórskiej.
 • Od ponad dwudziestu lat pracuje przy multidyscyplinarnym zagadnieniu jakim jest tworzenie i wdrażanie systemów do analiz sieci elektroenergetycznych i nowoczesnej infrastruktury pomiarowej. Projekty, w których bierze udział są wkładem do realizacji idei inteligentnych sieci, a wielogodzinne braki prądu w 2017 roku pokazały jak jest to ważne. Wielokrotny uczestnik konferencji EuroPower.
 • Jako rowerzysta oraz kierowca żywo zainteresowany rozwiązaniami mającymi na celu usprawnienie przepustowości sieci dróg w Zielonej Górze oraz rozsądnego projektowania rozwoju miasta.
 • Zaangażowany w dyskusję odnośnie racjonalnego poprowadzenia obwodnicy południowej bez niszczenia unikatowego terenu Wzgórz Piastowskich.
 • Przez wiele lat uczestnik maratonów oraz wyścigów rowerów górskich. W latach 2007 i 2008 przygotowywał trasy dla Grand Prix MTB amatorów.
 • Miłośnik przyrody, przekonany o jej dużym znaczeniu w rozwoju nowoczesnego miasta, szczególnie jako czynnika ograniczającego wzrost temperatury.
 • Przez wiele lat uczestnik maratonów oraz wyścigów rowerów górskich. W latach 2007 i 2008 przygotowywał trasy dla Grand Prix MTB amatorów.
 • Miłośnik przyrody, przekonany o jej dużym znaczeniu w rozwoju nowoczesnego miasta, szczególnie jako czynnika ograniczającego wzrost temperatury.

Bartek Gruszka

 

 • Doktor nauk humanistycznych z zakresu archeologii (doktorat na Uniwersytecie Wrocławskim) i ekonomista (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu).
 • Autor ponad 50 artykułów dotyczących okresu wczesnego średniowiecza. Redaktor licznych wydawnictw dotyczących problematyki tego okresu na terenie obecnego województwa lubuskiego. Zrealizował jako pomysłodawca i główny wykonawca kilka dużych projektów naukowych. Inicjator serii wydawniczej Monografie Wczesnośredniowieczne oraz strony internetowej poświęconej wczesnośredniowiecznym grodom w województwie lubuskim.
 • Zaangażowany w popularyzację wiedzy o przeszłości wśród dzieci. W 2010 roku odznaczony przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego srebrną odznaką „Za opiekę nad zabytkami” za realizację prac archeologicznych i społeczną opiekę nad dobrami kultury.
 • Interesuje się historią i tradycją, zwłaszcza winiarską i przemysłową Zielonej Góry. Prowadzi stronę poświęconą przeszłości miasta (jako August Grempler).
 • Członek Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich, Stowarzyszenia Archeologii Środowiskowej oraz Klubu Miłośników Kolejki Szprotawskiej.

Krzysztof Kobus

 •  Z wykształcenia biolog – absolwent Biotechnologii Żywności na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu – na co dzień programista.
 • Propaguje ideę miasta zrównoważonego, angażowania mieszkańców do współdecydowania o najważniejszych sprawach miasta.
 • Za najważniejszą tezę miejską uważa powinność miejskiej wspólnoty do opieki nad słabszymi jej członkami – przeciwdziałanie wykluczeniu, ubóstwu, bezdomności, wspieranie mieszkańców będących w potrzebie z różnych powodów, a także chronienie mniejszości zagrożonych dyskryminacją.
 • Osobiście zwolennik filozofii fairtrade oraz zero waste, a także zapalony rowerzysta, zainteresowany rozwojem miejskiej infrastruktury rowerowej.