Zielone Szlaki Komunikacyjne, inaczej korytarze zieleni, zielone bufory są jednymi z istotniejszych elementów zieleni miejskiej. Miasto to nie tylko budynki, a zieleń to nie tylko miejskie rabaty i zadbane parki. Zieleń w mieście ma wymiar o wiele szerszy, są to pojedyncze wiekowe drzewa, łąki i całe kompleksy miejskich „haszczy”, czyli terenów w formie półdzikiej zieleni. Taką rolę spełniają właśnie nasze Zielone Szlaki.

Wiosną 2019 r. złożyliśmy wniosek o uprzątnięcie i ochronę przyrodniczą zielonego szlaku komunikacyjnego w centrum miasta, czyli linii starych torów kolejowych przy byłych zakładach ZEFAM, między ulicami H. Sienkiewicza-Słowackiego-Strzelecka.

Teren był w stanie skandalicznym, wyglądał jak wysypisko śmieci. Dzięki szybkiej reakcji ZGK oraz  zaangażowaniu lokalnej aktywistki, która zorganizowała sąsiedzkie sprzątnie terenu przyległego do działki miejskiej – garaży – szlak oczyszczono. Dzięki uporczywości Pani Małgosi na szlaku pojawiły się  także dwa kosze na śmieci. Problemem jest tu niestety powracająca fala śmieci, pojawiająca się dzień w dzień. Przechodnie, „stali bywalcy” –  ich bezwstydne podejście do naszej wspólnej przestrzeni zmienia powoli edukacja, choć za zaśmiecanie powinny być kary.

Szlak Stare Tory to bardzo urozmaicony przyrodniczy i geologicznie szlak, istotny element miejskiej zieleni oraz miejskiej tożsamości – historii przemysłowej (działająca tu przed wojną Fabryka Maszyn braci Sucker, których dwie wille stoją przy ulicy Sienkiewicza). Teren przez lata porósł liczną bioróżnorodną roślinnością, drzewami, w tym miododajnymi bardzo istotnymi dla ginących w dzisiejszych czasach pszczół, a także dla bytującego w gęstwinach miejskiego ptactwa. Ponadto teren stanowi zielony bufor, korytarz zieleni.

LINK z 2008: https://gazetalubuska.pl/zielone-korytarze-w-zielonej-gorze/ar/7730383

Zachowanie terenu w formie NATURALNEJ jest priorytetowe w obliczu wyzwań, jakie stoją przed współczesnymi miastami.

Jednocześnie zaapelowaliśmy o niewycinanie drzew na działce 168/1 (obecnie zostały zaznaczone pomarańczową farbą). Są to drzewa młode, zdrowe i zdążyły osiągnąć rozmiar zaspokajający zapotrzebowanie na pochłanianie CO2 i produkcję tlenu. Stanowią ważny element miejskiej tkanki i krajobrazu.

Pismo skierowane do działu Usług Komunalnych w Zakładzie Gospodarki Komunalnej oraz Biura Ochrony Środowiska UM.

GALERIA