Za nami IV spotkanie otwarte Ruchu Miejskiego, które tym razem dotyczyło polityki senioralnej oraz problemów i sytuacji ludzi starszych w Zielonej Górze.
Po spotkaniu kilka wniosków niestety smutnych. Okazuje się, że w mieście nie ma polityki senioralnej a działania miasta są punktowe. Tak naprawdę nikt naszymi seniorami się nie interesuje. Radzą sobie głównie sami, sami się organizują. Potrzeba projektowania działań bo jak pokazują statystyki w przyszłości seniorów będzie aż 30% jeśli chodzi o strukturę społeczeństwa, czyli prawie ¼ mieszkańców miasta. To nie jest bez znaczenia ponieważ jesteśmy społeczeństwem starzejącym się dlatego już na tym etapie powinniśmy miasto zaprogramować między pokoleniowo czyli tak, aby wygodnie i bezpiecznie czuły się u nas dzieci, osoby młode, dorośli, rodziny, seniorzy, czyli osoby od 60+ do 90+.

Fot. An Krasko

Podczas debaty jako Ruch Miejski zaprezentowaliśmy pomysły i przykłady dobrych praktyk z innych miast, którymi można się zainspirować w Zielonej Górze. Wsłuchaliśmy się także w głos mieszkańców i seniorów podczas dyskusji i zmapowaliśmy potrzeby i problemy, które zgłaszali nam uczestnicy.
Karta Zgrani 50+, koperta życia, pokazowy bal raz w roku dla Seniorów to kropla w morzu potrzeb. Oprócz tych programów nie dzieje się raczej nic. Miasto prowadzi działania pozorowane ponieważ nie ma opracowanej polityki senioralnej. Starość ma dwie strony tę barwną jesień życia, która zrzesza seniorów zdrowych, aktywnych, chcących się uczyć, rozwijać i integrować. Ciemna strona to choroby, alienacja, osamotnienie, wykluczenie społeczne, bieda i zapomnienie.

 

Fot. An Krasko

Propozycje nasze, seniorów i przedstawicieli instytucji to przede wszystkim działania mające na celu aktywizację seniorów, pomoc a także wsparcie miasta dla klubów i inicjatyw, które borykają się z potrzebami finansowymi, formalnymi oraz wykluczeniem kulturalnym i cyfrowym.

W mieście działa wiele inicjatyw i instytucji, niestety w rozproszeniu. Podczas spotkania zrodziła się idea aby stworzyć wspólną platformę współpracy tzw. PAKT ZIELONOGÓRSKICH SENIORÓW a miasto namówić do stworzenia CENTRUM USŁUG SENIORALNYCH, gdzie w jednym miejscu będą do znalezienia wszystkie usługi i oferty dla seniorów zielonogórskich. Uznaliśmy także, że seniorzy jako tak duża reprezentacja w mieście potrzebuje swojego przedstawiciela – doradcę prezydenta ds. seniorów aby skutecznie kreować politykę senioralną oraz pobudzać „srebrną gospodarkę”, która wspiera biznes i usługi, których konsumentem są seniorzy.

W sierpniu kolejne spotkanie ruchu miejskiego i podmiotów chętnych do koalicji w ramach wspólnych działań. Zabieramy się do opracowywania pomysłów i strategii senioralnej. Potem idziemy z tym do władz.
Mamy nadzieję, że tym razem tematem zainteresują się radni i miejscy urzędnicy, nieobecni na spotkaniu a odpowiedzialni za sprawy społeczne i senioralne.

Bardzo dziękujemy za liczne przybycie wielu inicjatywom i gościom:
Klub Seniora Relaks
Dom Dziennej Opieki Senior-Wigor
Dom Kombatanata im. Jana Lembasa
Uniwersytetet III wieku
Uniwersytet Zielonogórski
Makusyny i Makucórki – szczep harcerzy im Kornela Makuszyńskiego
Społeczna Miejska Rada Seniorów
Centrum Usług Opiekuńczych
Centrum Integracji Społecznej
Dom Dzienny Alternatywy- Aktywna Przestrzeń Seniora
Dziennikarze i Media
Organizacje pozarządowe

GALERIA