Ruch Miejski Zielona Góra zaangażował się w sprawę wycinki lipowej alei na trasie Sulechów-Trzebiechów. Uważamy, że decyzje o wycinkach powinny być podejmowane z rozwagą, poszanowaniem zasobów natury i krajobrazu kulturowego. Dla dobra przyszłych pokoleń i dla edukacji pro-środowiskowej Polaków. Nie można manipulować obywatelami stawiając ich przed decyzją pomiędzy remontem równoznacznym z wycinką, a zachowaniem stanu obecnego. Możliwe jest pogodzenie koncepcji, znalezienie środka, który nie będzie szkodził, a ulepszał. Możliwe jest porozumienie, umiejętne łączenie potrzeb, by na nowym zyskiwać, nie ujmować.  Wielość wycinek w Polsce ogólnie jest porażająca i trudna do skontrolowania.  Nawet Puszcze nie są chronione. Jest to problem. Człowiek nie jest najważniejszym elementem ekosystemu. Ziemia bez niego przetrwa. Nam  na zdegradowanej planecie  nie będzie kolorowo, pomimo kolorowych karoserii aut.

„Zielona Kraina Nowoczesnych Technologii” – to hasło naszego województwa. Ten HiTech to: mechaniczne piły, piły jednouchwytowe, sekatory, siekiery i traktor.

 

 

Przypominamy przy tej okazji słowa Roberta Makłowicza, który miesiąc temu podczas wizyty w Województwie Lubuskim powiedział: „Nigdzie indziej nie spotkałem tylu wspaniałych alei dębowych, lipowych, kasztanowych. (…). „To unikaty w skali kraju i Europy. Tylko szaleńcy mogą je chcieć wycinać tylko po to, by kierowcy nie rozbijali się o drzewa. Niech kierowcy jeżdżą wolniej, taką mam dla nich radę. Aleje powinny ocaleć, zostać wpisane do rejestru zabytków i stanowić szlaki turystyczne.”

 

TREŚĆ APELU:

Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbieta Polak
Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak
Wójt Gminy Trzebiechów Izabella Staszak
Burmistrz Miasta i Gminy Sulechów Ignacy Odważny
Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich Paweł Tonder

Zwracamy się z apelem o zaprzestanie dalszej wycinki alei lipowej przy drodze 278 i zmiany projektu na zachowujący zadrzewienia przydrożne.

Uważamy, że konieczny remont nawierzchni drogi nie wymaga pozbycia się drzew przydrożnych stanowiących wizytówkę krajobrazu województwa lubuskiego i będących dziedzictwem kulturowym naszego regionu.
Analogiczna sytuacja miała miejsce w 2007 roku, kiedy miała zniknąć aleja Sulechów – Skąpe. Wtedy, dzięki naciskom społeczności lokalnej, udało się powstrzymać wycinkę, a drogowcom wyremontować drogę, która służy do dzisiaj. Jej nawierzchnia w żaden sposób nie jest niszczona przez korzenie drzew. Drzewa przydrożne, aby nie zagrażały, wymagają profesjonalnej pielęgnacji, przeglądów, by były zdrowe. Usuwać należy drzewa zagrażające, a na ich miejsce sadzić  nowe.

Zwracamy uwagę na wzorcowe sposoby utrzymania alei drzew przydrożnych u naszych zachodnich sąsiadów, gdzie priorytetem jest ich ochrona. Stosuje się wiele sposobów w celu zwiększania bezpieczeństwa kierowców. Są to: ograniczenia prędkości, bariery energochłonne czy znakowanie drzew. Drogi bez drzew, w naszej opinii, nie są synonimem nowoczesności. Nowoczesnością jest umiejętność prowadzenia inwestycji z poszanowaniem i zachowaniem istniejących elementów krajobrazu i przyrody.  To powszechna praktyka w Unii Europejskiej.

Po wycince drzew w Trzebiechowie zauważamy ogromne zainteresowanie społeczeństwa całego kraju oraz ogólnopolskich mediów. W ciągu jednego dnia pod petycją za tym, aby remontować drogę bez dalszej wycinki podpisało się ponad 1700 osób i wciąż dochodzą kolejne podpisy. Polacy szanują i historię i przyrodę, są także świadomi, że odbudowywanie zniszczonych nasadzeń wygeneruje ogromne koszty, nieporównywalne z inwestowaniem w utrzymanie stanu posiadania. Bądźmy mądrzejsi o doświadczenia i błędy innych narodów sprzed kilkudziesięciu lat.

Nie zgadzamy się na manipulacje stosowane przez lokalne władze w relacjach i konsultacjach ze społeczeństwem. Mieszkańcom dano bowiem wybór: albo remont i wycinka albo zostawienie stanu obecnego. W związku ze złym stanem tej drogi, przeważyły głosy za remontem, co w tym przypadku jest w pełni zrozumiałe. Nie dano ludziom żadnej alternatywy czy propozycji. To pozory konsultacji społecznych i zrzucanie na obywateli odpowiedzialności za brak kreatywności i wygodnictwo projektantów i włodarzy.

Aleje drzew są wizytówką i dziedzictwem Województwa Lubuskiego. Należy je ocalić dla mieszkańców i kolejnych pokoleń. Wystarczy edukacja oraz dobra wola. Wyrażamy nadzieję, że i w tym przypadku uda się, podobnie jak dziesięć lat temu, i wyremontować drogę ku zadowoleniu użytkowników i zachować drzewa w krajobrazie gminy Trzebiechów i Sulechów.

Z poważaniem,

Ruch Miejski Zielona Góra
Towarzystwo Przyjaciół Słońska Unitis Viribus
Stowarzyszenie Lubuski Krajobraz Kulturowy
Klub Przyrodników Świebodzin
Fundacja Ekorozwoju Wrocław
Towarzystwo Ochrony Krajobrazu – Łódź
Towarzystwo Ochrony Zawarcia Gorzów

 

Ponieważ złamano uzgodnienia Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dotyczące wytycznych przy remoncie drogi nr. 278 sprawa została skierowana do Prokuratury(info w linku: http://www.lwkz.pl/item/show/id/1609

Odnosimy się do piątkowej konferencji( w linku ) Pani Marszałek Elżbiety Polak dotyczącej wycinki Alei Lipowej Trzebiechów -Sulechów. http://lubuskie.pl/…/2…/27/Marszalek-odpowiada-spolecznikom/

Wyrażamy zdziwienie, że Pani Marszałek uważa naszą reakcję za spóźnioną ponieważ w lipcu 2017 członkowie RM na spotkaniu w Urzędzie Marszałkowskim sygnalizowali problem wykorzystywania unijnych pieniędzy na poprawienie stanu infrastruktury drogowej, a przy okazji niszczenie przyrody i krajobrazu kulturowego w Lubuskim.
Prosiliśmy o przyjrzenie się zwłaszcza planowanemu remontowi drogi Trzebiechów – Sulechów. Naszym zdaniem w tamtym czasie, na wiele miesięcy przed rozstrzygnięciem przetargów można było remont zaplanować inaczej korzystając z nowoczesnych technik remontów dróg wykorzystywanych w Uni Europejskiej. http://lubuskie.pl/…/Ruch-Miejski-Obywatele-Zielonej-Gory-…/

Organizacje pozarządowe nie mają obowiązku uczestniczenia w procedurach i pilnowania urzędów.
To urzędnicy są odpowiedzialni za prawidłowe procedury przy poprawianiu stanu dróg i przestrzegania przy tym
Art. 74 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej https://www.arslege.pl/ochrona-srodowiska-jako-obowiazek…/…/ oraz Europejskiej Konwencji Krajobrazowej(w linku) nagminnie łamanej przez samorządy w Polsce. https://www.nid.pl/…/1…/1ec0f6042b2eee4202dce6da6c6f0bb4.pdf

W dniu 17 sierpnia 2018, Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Oddział Lubuski złożyło wniosek do LWKZ o wpis do rejestru zabytków istniejącej jeszcze, ale już decyzją burmistrza Sulechowa skazaną na wycinkę drugą część Alei Lipowej Sulechów- Trzebiechów(ok 400 drzew z gatunku Lipa Drobnolistna).
Mamy powtórkę z roku 2007 z remontu drogi Sulechów- Skąpe kiedy to społeczeństwo broniło 800 drzew przy tej trasie. Dziś aleja wpisana jest do rejestru zabytków a wypadki na tej trasie zawsze powodowane były przez kierowców- nieostrożność, alkohol czy nadmierną prędkość.
Nigdy bezpośrednią przyczyną wypadków nie była tu obecność drzew
przydrożnych.