Dziękujemy za przybycie na I spotkanie Ruchu Miejskiego . Wasza obecność świadczy o potrzebie współdecydowania i współodpowiedzialności za sprawy miejskie. Twórzmy lepsze warunki dla naszego życia dziś i twórzmy lepsze miasto dla naszych dzieci. Teraźniejszość i przyszłość. W Zielonej Górze, w Polsce i na świecie. Miasto, dzielnica, ulica, kamienica to nasze środowisko życia i powinno być nam przyjazne, byśmy czuli się w nim dobrze na co dzień, zdrowo i bezpiecznie

Przedstawiliśmy tezy miejskie wspólne wszystkim ruchom w kraju i pokazaliśmy na przykładach, jak widzimy ich realizację w Zielonej Górze. Postulowaliśmy rozwiązania dotyczące jawności życia do wprowadzenia od zaraz: np. rejestr wydatków i umów wraz z ich skanami Urzędu Miejskiego uzupełniany codziennie. Pokazaliśmy nasze interwencje z ostatnich tygodni (plac obok Filharmonii – brak troski o pobór wody przez rosnące tam drzewa; Wzgórze Winne – strome podjazdy i brak poręczy utrudniające poruszanie się osobom niepełnosprawnym, starszym i rodzicom z dziećmi).

Na trzech tablicach-mapach miasta naklejaliśmy karteczki z potrzebami i rozwiązaniami ważnymi i postulowanymi przez mieszkańców Zielonej Góry. Diagnoza problemów po naszej dyskusji pokazuje, że Zielona Góra cierpi na brak zaspokojenia podstawowych potrzeb miejskich w zakresie komunikacji, zieleni i środowiska, wody, gospodarki odpadami, dostępności do kultury, aktywizacji osób starszych i możliwości dla młodych, planowania i urbanistyki, przedszkoli i żłobków. Można rzec – nihil nobil sub sole. To od lat nierozwiązywalne problemy miasta. Pytanie więc – na jakim etapie rozwoju jesteśmy, jak wykorzystaliśmy kończącą się unijną szansę na pozyskanie środków i dokąd zmierzamy?

 

 

Wtorkowe spotkanie było pierwszym, na kolejne zapraszamy w kolejnych tygodniach. Tematy poruszone na spotkaniu weźmiemy na warsztat.

Zapraszamy do współdziałania, do współpracy, do wstąpienia do Ruchu Miejskiego Zielona Góra [kontakt: ruch.zielona@wp.pl] . Wspólnie możemy zmienić miasto!

GALERIA