Działania2015-10-22T16:04:21+02:00

PIERWSZE SPOTKANIE RUCHU MIEJSKIEGO, RÉSUMÉ

Dziękujemy za przybycie na I spotkanie Ruchu Miejskiego . Wasza obecność świadczy o potrzebie współdecydowania i współodpowiedzialności za sprawy miejskie. Twórzmy lepsze warunki dla naszego życia dziś i twórzmy lepsze miasto dla naszych dzieci. Teraźniejszość i przyszłość. W Zielonej Górze, w Polsce i na świecie. Miasto, dzielnica, ulica, kamienica to nasze środowisko życia i powinno być nam przyjazne, byśmy czuli się w nim dobrze na co dzień, zdrowo i bezpiecznie Przedstawiliśmy tezy miejskie wspólne wszystkim ruchom w kraju i pokazaliśmy [...]

31 maja, 2018|Tags: |

WYRÓŻNIENIE ZA DZIAŁANIA NA RZECZ MĄDREJ REWITALIZACJI W ZIELONEJ GÓRZE!

Nasze działania społeczne na rzecz rewitalizacji w Zielonej Górze zostały nagrodzone w kraju! Odebraliśmy wyróżnienie dla Społecznej Grupy ds. Rewitalizacji z Ludzką Twarzą, na Zamku Królewskim w Warszawie, podczas gali Super Samorząd 2018 w ramach akcji Masz Glos organizowanej przez Fundacje Batorego i Stowarzyszenie POLITES. Wyróżnienie za: "nieprzerwane zaangażowanie w sprawy rewitalizacji w Zielonej Górze, w tym przede wszystkim za doprowadzenie do powstania w mieście Komitetu Rewitalizacji oraz włączenie mieszkańców i mieszkanek w proces rewitalizacji. Również za organizację spacerów badawczych, [...]

31 maja, 2018|Tags: |

POROZMAWIAJMY O ZIELONEJ GÓRZE

Zapraszamy na ruchomiejskie spotkanie ludzi, którzy działali, działają lub chcą działać na rzecz miasta w różnych dziedzinach, kwestiach i tematach. Kierujemy się tezą: każdy mieszkaniec ma prawo do miasta, ma prawo do współdecydowania i prawo do współtworzenia miejsca, którym żyje. Zapraszamy serdecznie! Porozmawiamy, podzielimy się diagnozami problemów i potrzeb, wymienimy się pomysłami na rozwiązania, na przyszłość naszego miasta. Zainspirujmy się wzajemnie, rozniećmy entuzjazm, działajmy!     Spotkanie otwarte -  29 maja (wtorek) o godz: 17:00 w Sali Stańczyk (I piętro [...]

28 maja, 2018|Tags: |

WNIOSKUJEMY DO PREZYDENTA O ZMIANY W PRZEBUDOWIE WZGÓRZA WINNEGO!

Przyglądamy się unijnej inwestycji na Wzgórzu Winnym wartej 8,5 miliona złotych. Dziwi nas kilka rzeczy i końcową ocena czekamy do zakończenia prac. Jednak pierwsza, która rzuca się w oczy to brak poręczy przy zejściu z dużych schodów w kierunku byłej Polskiej Wełny. Wcześniej były tu murki, o które dla bezpieczeństwa mogli opierać się przechodnie - zwłaszcza osoby starsze I szczególnie zimą – choć oczywiście murek to murek, a nie poręcz. Sprawdziliśmy, że nowo realizowany projekt ich także nie przewiduje. Napisaliśmy [...]

24 maja, 2018|Tags: , |

WNIOSKUJEMY DO PREZYDENTA W SPRAWIE REMONTU PLACU POWSTAŃCÓW WLKP.!

Od samego początku przyglądamy się pracom remontowym, przeprowadzanym w ramach programu rewitalizacji,  na placu przy Filharmonii Zielonogórskiej. Z oceną warto poczekać na finał przebudowy, jednak póki co podejmujemy temat dwóch kwestii: jaka jest przyszłość historycznego bruku, zastąpionego nową nawierzchnią? jaka jest przyszłość drzew? Dokonano prac ziemnych w obrębie rzutu korony i poprzecinano korzenie. Ponadto drzewa są zbyt ciasno obudowywane kostką chodnikową. Sprawę wyjaśnia biolog Sebastian Pilichowski: - Zgodnie ze stosowanymi praktykami należy unikać prac mogących uszkadzać korzenie w obrysie korony. Grozi [...]

11 maja, 2018|Tags: , |

ZWROT AKCJI W SPRAWIE „MAGICZNEGO PODWÓRKA”?

W kwietniu pisaliśmy o sprawie Magicznego Podwórza przy Ogrodowej i Sikorskiego, które pomimo wieloletnich starań i inicjatyw oddolnych miało zostać zabudowane, a kolejny miejski grunt sprzedany. W czasie zgłaszania uwag do UM w sprawie ustalenia planu zagospodarowania dla podwórza, wpłynęło około aż 100 podpisów za pozostawienie terenu jako zielonej oazy dla mieszkańców. Sprawa trafiła do Prezydenta do rozpatrzenia. Następnie będzie głosowana na sesji Rady Miasta. Mieszkańcy i lokalni aktywiści działający wokół Ruchu pozostali w pogotowiu.  Poprosili o spotkanie z radnymi, [...]

10 maja, 2018|Tags: , |

RUCH MIEJSKI STOWARZYSZENIEM

25 kwietnia pod Dębem Lubuszan na Placu Bohaterów w Zielonej Górze ogłosiliśmy powstanie stowarzyszenia zwykłego Ruch Miejski Zielona Góra. Przez kilka lat zielonogórski Ruch Miejski był ruchem społecznym, oddolną inicjatywą osób działających w swoich dzielnicach, wspólnotach sąsiedzkich, organizacjach pozarządowych. Byliśmy miejskimi aktywistami. I nadal będziemy. Nadal nas łączy potrzeba działania, aktywizm i optymizm, przekonanie, że można efektywnie pracować na rzecz innych ludzi, miasta, przestrzeni, krajobrazu, zwierząt i roślin. Dobre intencje, bezinteresowność, świetne pomysły często nie wystarczają. W zderzeniu z machiną [...]

26 kwietnia, 2018|Tags: |

DZIAŁAMY NA RZECZ MĄDREJ REWITALIZACJI!

Trwające od 2016 roku prace nad aktualizacją Gminnego Programu Rewitalizacji wzbudziły wiele kontrowersji. Aktywnie włączyliśmy się w działania na rzecz poprawy programu, zwracając uwagę na problemy kluczowe dla powodzenia rewitalizacji. Głównym zagrożeniem dla udanej rewitalizacji Zielonej Góry jest błędne ustawienie priorytetów. Sztandarowe działania zostały zaplanowane jako duże inwestycje na terenach zielonych. Największa i najbardziej kontrowersyjna – wieża widokowa i ośrodek sportów zimowych na Wzgórzach Piastowskich – miałaby kosztować około 50 mln zł! Zamiast poszukiwania rozwiązań palących problemów społecznych postawiono na [...]

23 kwietnia, 2018|Tags: , , |

KURNIKI OCHLA

Od października 2017 roku mieszkańcy osiedla Ostoja w Zielonej Górze (Dzielnica Nowe Miasto, Ochla), walczą z decyzją środowiskową  (znak DR-OS.6220.122.2016) pozwalającą na wybudowanie ok. 100 m od granicy zabudowań mieszkalnych kurników na 120 tysięcy kur. Pozytywną dla tej inwestycji decyzję środowiskową wydała w imieniu Prezydenta Miasta kierownik Biura Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Zielona Góra. O tej decyzji mieszkańcy Ostoi dowiedzieli się przypadkiem, nie zostali bowiem uznani za strony w postępowaniu administracyjnym i nie poinformowano ich o planowanej inwestycji. Mieszkańcy natychmiast zbiorowo [...]

23 kwietnia, 2018|Tags: , , |

WZGÓRZA PIASTOWSKIE

Parkowo-leśny obszar Wzgórz Piastowskich w kręgu zainteresowań wielu z nas leżał od dawna. Przede wszystkim ze względu na unikatowy, jak na 140tysięczne miasto, charakter tego terenu leśnego. Dzięki niemu Zielona Góra rzeczywiście pozostaje pod kątem zieleni zielonym miastem, w dodatku z wielkim atutem w postaci rozległego mieszanego naturalnego parko-lasu w centrum miasta.  Widzimy w tym olbrzymią moc! Moc natury z charakteru Na jednym z naszych spacerów badawczych bezsprzecznie doszliśmy do wniosku: Wzgórza i Las Piastowski są przepięknym, urozmaiconym terenem zielonym, [...]

20 kwietnia, 2018|Tags: , |

ZIELONOGÓRSKI ALARM SMOGOWY

Zanieczyszczenie powietrza jest jednym z ważniejszych problemów środowiskowych. Szkodliwy benzopiren powstający przy złym spalaniu uszkadza nasze komórki, pył utrudnia oddychanie i powoduje choroby krążenia. Mamy coraz więcej dostępnych badań które mówią o kolejnych grzechach smogu: uszkodzenia płodów, ADHD, alergie, choroby płuc to tylko niektóre z nich. Problem smogu nie pojawił się nagle. W epoce przemysłowej smog zabijał tysiące ludzi. Obecnie jakość powietrza jest oczywiście lepsza ale nadal na tyle poważna że tworzone są programy walki ze smogiem. Nasz kraj [...]

20 kwietnia, 2018|Tags: , , , |

DOLINA GĘŚNIKA

Dolina Gęśnika to interesujący teren przyrodniczy w sercu miasta. Od dawna służył mieszkańcom  na cele rekreacyjne i wypoczynkowe. Niegdyś kawiarnie, baseny i stawy z łódkami na obrzeżach miasta i w bezpośrednim sąsiedztwie z przyrodą przyciągały mieszczuchów, kusząc wypoczynkiem w spokoju i w naturze. W późniejszych latach wciągnięty już w strefę zurbanizowaną obszar częściowo zabudowano (trwa to do dziś), a potok Gęśnik ujarzmiono w betonowy kanał. Sama przyroda rozwinęła się w sposób naturalny i półdziki. Teren, jak wiele podobnych terenów zielonych [...]

11 kwietnia, 2018|Tags: , , |

KONSULTACJE Z ZASADAMI

Chcesz mieć wpływ na politykę miejską? Jesteś aktywistą, społecznikiem, działasz w organizacji pozarządowej, stowarzyszeniu, fundacji? Przyjdź na dwudniowe warsztaty poświęcone dialogowi z mieszkańcami oraz regułom konsultacji społecznych. Zielonogórski Urząd Miasta, fundacja FISE z Warszawy oraz Ruch Miejski Obywatele Zielonej Góry zapraszają do udziału w bezpłatnych warsztatach „Konsultacje z zasadami dla Zielonej Góry”, które odbędą się 26 i 27 stycznia, w godz. 17.00-20.00, w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, przy ul. Długiej 13, w budynku byłego CKUiP. Chętnych prosimy o kontakt i [...]

26 stycznia, 2016|Tags: , |
Przejdź do góry