Trwające od 2016 roku prace nad aktualizacją Gminnego Programu Rewitalizacji wzbudziły wiele kontrowersji. Aktywnie włączyliśmy się w działania na rzecz poprawy programu, zwracając uwagę na problemy kluczowe dla powodzenia rewitalizacji. Głównym zagrożeniem dla udanej rewitalizacji Zielonej Góry jest błędne ustawienie priorytetów. Sztandarowe działania zostały zaplanowane jako duże inwestycje na terenach zielonych. Największa i najbardziej kontrowersyjna – wieża widokowa i ośrodek sportów zimowych na Wzgórzach Piastowskich – miałaby kosztować około 50 mln zł! Zamiast poszukiwania rozwiązań palących problemów społecznych postawiono na „poprawę wizerunku obszaru” i atrakcje adresowane w dużej mierze do turystów, a nie mieszkańców zdegradowanych części miasta. Jednocześnie przeładowanie parków atrakcjami stwarza duże zagrożenie dla ich walorów przyrodniczych i historycznych. To wywołało sprzeciw wielu mieszkanek i mieszkańców, ceniących tereny zielone jako miejsca swobodnego wypoczynku wśród zieleni. W trakcie prac nad aktualizacją programu rewitalizacji braliśmy udział w różnych formach konsultacji przygotowanych przez Urząd Miasta, złożyliśmy wiele uwag, propozycji i projektów. Sami podejmowaliśmy temat rewitalizacji podczas organizowanych przez nas pikników, warsztatów, spacerów badawczych i edukacyjnych oraz mini-konferencji „Rewitalizacja z ludzką twarzą”. Podczas spotkania dyskutowaliśmy o problemach rewitalizacji w naszym mieście i zaprezentowaliśmy kilka własnych projektów. Gościem specjalnym była Hanna Gill-Piątek, uznana ekspertka w zakresie rewitalizacji. Materiał audio-video dostępny na kanale YT: (WKRÓTCE LINK)

Wspólnie z mieszkańcami Osiedla Piastowskiego przeprowadziliśmy zbiórkę podpisów pod petycją w sprawie ograniczenia inwestycji niszczących unikalny charakter lasu na Wzgórzach Piastowskich. Skierowana do marszałek województwa lubuskiego petycja okazała się punktem zwrotnym. Podczas spotkań w Urzędzie Marszałkowskim zwróciliśmy uwagę na istotne merytoryczne błędy w programie rewitalizacji. Zlecona wówczas ekspertyza nie tylko potwierdziła większość naszych zastrzeżeń, ale i wskazała na szereg innych błędów. Opinia była jednoznaczna – tak przygotowany program rewitalizacji nie tylko nie rozwiąże problemów na obszarach kryzysowych, ale wręcz może pogłębić nierówności rozwojowe w mieście. Program rewitalizacji skierowano do poprawy. Obecnie kończą się prace nad nową, poprawioną wersją programu. Dotychczas udało nam się doprowadzić do ograniczenia obszarów leśnych objętych rewitalizacją. W najnowszym projekcie obszar rewitalizacji obejmuje tylko lasy komunalne, bez rozległych terenów zarządzanych przez Lasy Państwowe. Pod wpływem protestów społecznych Urząd Miasta zrezygnował z wielu wątpliwych atrakcji na Wzgórzach Piastowskich. Ponadto, wśród podstawowych działań rewitalizacyjnych znalazł się zgłoszony przez nas projekt „Zielona Góra wolna od smogu”. Projekt ten przygotowany został z myślą o mieszkańcach rejonów starej zabudowy, wymagających szczególnego wsparcia. Celem jest poprawa jakości  powietrza w mieście i podniesienie poziomu życia osób zagrożonych ubóstwem energetycznym. Długo zabiegaliśmy również o powołanie Komitetu Rewitalizacji, który powinien pełnić rolę łącznika między władzami miasta a lokalną społecznością. Komitet rozpoczął pracę 19 marca 2018 r. W jego skład weszły dwie osoby związane z Ruchem Miejskim – Paweł Zalewski i Małgorzata Zenkner. W Komitecie będą przede wszystkim zabiegać o realizację społecznych celów rewitalizacji.

Choć te cząstkowe sukcesy bardzo nas cieszą, to wciąż widzimy, że nowy program rewitalizacji powiela wiele wcześniejszych błędów. Nadal w centrum programu stoją nie potrzeby lokalnej społeczności, ale łatwe i szybkie w realizacji inwestycje. Mimo wyraźnych wskazań nie przeprowadzono pogłębionych badań nad problemami i potrzebami mieszkańców – a to powinno być podstawą do planowania działań. Ze względu na liczne błędy przy wyznaczaniu obszaru rewitalizacji złożyliśmy skargę do wojewody lubuskiego. Nasze zastrzeżenia okazały się na tyle istotne, że zbadaniem uchwały wyznaczającej obszar rewitalizacji zajmie się teraz Wojewódzki Sąd Administracyjny. Nasze zmagania o lepszą, mądrzejszą rewitalizację wciąż trwają.

GALERIAMATERIAŁY PRASOWE: