Do Biura Ochrony Środowiska UM ZG trafił wniosek o nie wycinanie pasa zieleni – drzew i krzewów – przy ulicy Wrocławskiej, w sąsiedztwie Estrada Park. Przypomnijmy, że 1,5 roku temu na terenie po zburzonej w 2012 r. Hali Ludowej Estrada, gdzie zaczął powstawać w sposób zupełnie naturalny park, wybudowano kompleks handlowy.
Uzasadnienie wniosku:
🟢 funkcja ochronna dla zdrowia mieszkańców pełniona przez zieleń przy uliczną; ochrona przed szkodliwym odziaływaniem ruchu samochodowego na ulicy Wrocławskiej
🟢 funkcja estetyczna, jaką pełni taka forma zieleni miejskiej w tym miejscu; estetyzacja krajobrazu miejskiego
🟢 niewielka ilość zieleni w centrum miasta, szczególnie po zabudowanie terenu czynnego biologicznie parkingiem i marketem
🟢 szpaler zieleni jest mocną formą miejskiej natury – nie wymaga szczególnej opieki ze względu na naturalny wzrost w tym miejscu i przystosowanie do otaczających warunków. Jest to istotny atrybut tego typu zieleni miejskiej
🟢 komercyjny interes prywatny (sieci sklepów) nie może stać ponad interesem publicznym, zdrowiem mieszkańców i przyszłością miasta.
Oczekujemy przychylnego stanowiska i akceptu sprawy przez Panią Urszulę Podgajną, szefową Biura Ochrony Środowiska w Zielonej Górze.