W najbliższą środę ważna konferencja na Uniwersytecie Zielonogórskim dotycząca rewitalizacji społecznej. Po każdym panelu tematycznym dyskusja i debata. Wydarzenie skierowane jest do środowiska naukowych a także do samorządów i władz, społeczników, praktyków partycypacji w tym aktywnych działaczy, mieszkańców z terenów rewitalizowanych a także Radnych Miasta, pracowników Urzędu Miasta i Urzędu Marszałkowskiego oraz mediów.  Będzie mowa o Zielonej Górze i obecnym procesie jaki odbywa się w mieście. Czy jest dobrze przeprowadzany? Nie zabraknie także przykładów dobrych praktyk z Polski i świata. Ruch Miejski będzie obecny podczas wydarzenia, a także społecznicy z Zielonogórskiego Towarzystwa Upiększania Miasta, My Zielonogórzanie oraz członkowie powołanej niedawno Komisji Rewitalizacyjnej w Zielonej Górze. Gościem specjalnym będzie Hanna Gil- Piątek, specjalista w dziedzinie rewitalizacji, Marta Bejnar-Bejnarowicz, architekt i radna z Gorzowa Wielkopolskiego oraz przedstawiciele zielonogórskiego magistratu.

Szczegółowa agenda:

  • Sesja 1. Rewitalizacja w praktyce

Prowadzący: dr hab. prof. UZ Jerzy Leszkowicz-Baczyński
10.20 – 10.40 lic. Hanna Gill-Piątek „Trzy lata później, czyli o postępach w rewitalizacji – dobre i złe praktyki miast małych, dużych i średnich”
10.40 – 11.00 mgr inż. arch. Marta Bejnar-Bejnarowicz „Miasto dobrem wspólnym – planowanie przestrzenne i rozwój”
11.00 – 11.20 mgr Marta Piekarska „Rola władz lokalnych w działaniach rewitalizacyjnych”
11.20 – 11.40 mgr Jan Biernacki „Komitet rewitalizacji elementem udanej rewitalizacji”
11.40 – 12.00 Dyskusja
12.00 – 12.30 Przerwa na kawę (Galeria Biblioteka)

  • Sesja 2. Wielość perspektyw rewitalizacji

Prowadzący: dr hab. prof. UZ Lech Szczegóła
12.30 – 12.50 mgr inż. Małgorzata Maśko-Horyza „Rewitalizacja w Zielonej Górze”
12.50 – 13.10 dr hab. prof. UZ Mariusz Kwiatkowski „Socjologia rewitalizacji. Rewitalizacja socjologii”
13.10 – 13.30 dr Agnieszka Barczykowska „Przekształcenia systemów wychowawczych w gentryfikujących społecznościach lokalnych wielkich miast”
13.30 – 13.50 dr hab. prof. UAM Sławomir Banaszak „Menadżerowie przedsiębiorstw jako czynnik rozwoju gospodarczego a procesy społecznej rewitalizacji”
13.50 – 14.10 dr Agnieszka Opalińska „Dobry proces w praktyce – ul. Chmielna w Zielonej Górze”
14.10 – 14.30 dr hab. prof. UZ Jerzy Leszkowicz-Baczyński „Rewitalizacja w wielkiej skali. Czego możemy nauczyć się od Detroit?”
14.30 – 15.00 Dyskusja

  • Sesja 3. Rewitalizacja w dyskursie akademickim

Prowadzący: dr hab. prof. UZ Mariusz Kwiatkowski (Aula Biblioteka UZ)
15.40 – 15.55 inż. Malwina Balcerak „Rola władz lokalnych w usprawnieniu procesów rewitalizacji obszarów poprzemysłowych”
15.55 – 16.10 dr Artur Kinal „Audiosfera w rewitalizacji”
16.10 – 16.25 dr Joanna Frątczak-Muller, dr Anna Mielczarek-Żejmo „Niczego nam nie trzeba. Bariery zaangażowania społecznego w procesy rewitalizacji”
16.25 – 16.40 mgr Paulina Olejniczak-Brząkała „Między aktywnością a biernością społeczną – przejawy zaangażowania społecznego mieszkańców wrocławskiego osiedla Nadodrze”
16.40 – 17.00 Dyskusja

  • Sesja 4. Różnorodność rewitalizacji. Sesja doktorantów UZ

Prowadzenie: dr Artur Kinal (Salka seminaryjna, Biblioteka UZ)
15.40 – 15.50 mgr Barbara Marcinów „Nikiszowiec – górnicze osiedle, które uniknęło gentryfikacji społecznej. Przykład dobrej rewitalizacji”
15.50 – 16.00 mgr Anita Łukowiak „Historia pewnego Kwadratu przykładem rewitalizacji w Gorzowie Wielkopolskim”
16.00 – 16.10 mgr Zbigniew Michalski „Rewitalizacja a partycypacja. Przełamywanie mentalnych barier”
16.10 – 16.20 mgr Małgorzata Jaskulska „Rewitalizacja z ekonomią społeczną”
16.20 – 16.30 mgr Sławomir Kozieł „Rewitalizacja jako wyzwanie dla gminy. Analiza socjologiczna wybranego przypadku”
16.30- 16.40 mgr Krzysztof Łoziński „(Nad)mierna partycypacja – zalety i bariery w procesie rewitalizacji społecznej”
16.40 – 17.00 Dyskusja
17.00 Podsumowanie obrad. Zakończenie konferencji.