Ruch Miejski, jako strona społeczna złożył 13 listopada 2020 rekomendacje dotyczącej nowej edycji Budżetu Obywatelskiego dla Zielonej Góry z uwzględnieniem pandemicznych warunków, ale także sprawdzonych rozwiązań.
Są to dobre i innowacyjne praktyki, przekonsultowane propozycje z liderami Kongresu Ruchów Miejskich z Polski, z naukowcami z Uniwersytetu Zielonogórskiego, zaprzyjaźnionym miastem Gorzów Wielkopolski oraz lokalnymi działaczami.
Liczymy na konstruktywny dialog, debatę publiczną a przede wszystkim pożądne przygotowanie zaległej edycji zgodnie z ustawą i standardami jakie obowiązują w innych miastach.
Mieszkańcy w budżecie obywatelskim decydują o części wydatków inwestycyjnych miasta. Ich pomysły i projekty powinny być merytorycznie przekonsultowane i racjonalnie wybrane. To poważny proces i odpowiedzialność. Wciągając Mieszkańców w ten proces musimy więc zadbać aby zasady budżetu obywatelskiego były uczciwe, przyjazne i gospodarne.  To narzędzie do partycypacji obywatelskiej, przede wszystkim obowiązek MIASTA jego rzetelnego przygotowania i przeprowadzenia.
GRAFIKI Z REKOMENDACJAMI DO POBRANIA (aktualizujemy!)