NIE dla obwodnicy przez Las Piastowski

Wydarzenie zapoczątkowane przez niezależny obywatelski ruch społeczny jest protestem przeciwko budowie południowej obwodnicy Zielonej Góry przez kompleks leśny pomiędzy Zieloną Górą a drogą 279. Nie zgadzamy się na zniszczenie cennych dla zielonogórzan historycznych terenów zielonych i rekreacyjnych oraz podzieleniu tego miejsca na pół 12 kilometrową obwodnicą. Zależy nam na ocaleniu tego, co dla nas ważne i zwróceniu uwagi włodarzy miasta na nasze stanowisko w temacie powstania/lub nie/ południowej obwodnicy miasta oraz na zagospodarowanie przestrzenne Zielonej Góry. To nasz wspólny las,to nasza wspólna sprawa i nasze wspólne miasto!