Złożyliśmy do Rady Miasta wniosek o utworzenie tzw. parku kieszonkowego w mieście.
Zachowywanie wolnych zielonych przestrzeni w centrach miejskich jest kluczowe dla przyszłości miast!

 

Park ma powstać w miejscu zupełnie wyjątkowym, bo na terenie jednego z nielicznych miejskich zielonych „nieużytków” w centrum miasta i w dodatku w miejscu przedwojennego przydomowego ogrodu parkowego.
Ogród znajdował się na tyłach bliźniaczych kamienic przy ulicy Wrocławskiej 27-29. Na pewno kojarzycie charakterystyczną jedną z nich – kamienicę ze Słońcem na szczycie, naprzeciw zjazdu z ulicy Lwowskiej. Druga z nich to kamienica, która wymaga remontu i jest jednym z najciekawszych budynków przy ul. Wrocławskiej. Obie wybudowano w 1902 r., w jednej zamieszkał ówczesny burmistrz miasta.
W działanie na rzecz przeznaczenia działki na teren zielony zaangażowali się także mieszkańcy okolicy. Pod wnioskiem podpisało się ponad 100 osób!
Założenie jest proste:
1. Wykorzystujemy naturalny potencjał miejsca!
Rosną tam między innymi 4 bardzo okazałe platany posadzone na początku XXw., które mogą już mieć miano pomników przyrody! A także wiekowa magnolia oraz inne duże i mniejsze drzewa liściaste.
2.  Zachowujemy otwarty charakter działki – można tamtędy przejść z ulicy Wąskiej na Wrocławską omijając ruchliwe ulice.
3.  Ingerencja niewielka, raczej uporządkowanie terenu i przede wszystkim zarezerwowanie go na cele rekreacyjne i przyrodnicze zamiast zabudowy.
Zdjęcia dzięki uprzejmości Miasto w Lesie