Informujemy, że Paweł Zalewski nie jest już członkiem stowarzyszenia Ruch Miejski Zielona Góra. Jednocześnie przestaje być przedstawicielem Ruchu Miejskiego Zielona Góra w Radzie Miasta. Decyzja została podjęta wspólnie, a jej powodem jest różnica w kluczowych kwestiach miejskich (m.in. w braku naszej zgody na budowę obwodnicy południowej) i niespójna wizja działania w związku z postulatami podnoszonymi przez Ruch Miejski Zielona Góra.

Dziękujemy Pawłowi za dotychczasową współpracę.