Magistrat planuje w Zielonej Górze dosyć spore zmiany. Mowa o nowym “𝐒𝐭𝐮𝐝𝐢𝐮𝐦 𝐮𝐰𝐚𝐫𝐮𝐧𝐤𝐨𝐰𝐚𝐧́ 𝐢 𝐤𝐢𝐞𝐫𝐮𝐧𝐤𝐨́𝐰 𝐳𝐚𝐠𝐨𝐬𝐩𝐨𝐝𝐚𝐫𝐨𝐰𝐚𝐧𝐢𝐚 𝐩𝐫𝐳𝐞𝐬𝐭𝐫𝐳𝐞𝐧𝐧𝐞𝐠𝐨 𝐦𝐢𝐚𝐬𝐭𝐚 𝐢 𝐠𝐦𝐢𝐧𝐲 𝐙𝐢𝐞𝐥𝐨𝐧𝐚 𝐆𝐨́𝐫𝐚”, czyli dokumencie wytyczającym kierunek rozwoju naszego miasta na kolejne dekady. Oczywiście zmiany te dotyczą zabudowywania kolejnych terenów aby podtrzymywać tak zwany rozwój. Co ciekawe, niedawno na profilu Urzędu Miasta pojawił się wpis, jakoby to mieszkańcy mogli mieć wpływ na nowe plany. Jednakże w zamieszczonym poście nie ma nawet śladu namiarów na jakiekolwiek dokumenty, do których można by się odnieść. Dodatkowo ustalono czas zgłaszania uwag do 30 czerwca.
SZCZEGÓLNIE WAŻNE SĄ DOKUMENTY  2A!
-____________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________
W jaki sposób składać wnioski do planowanego nowego STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO?
Na stronie: https://bip.zielonagora.pl/…/OGLOSZENIE_PREZYDENTA…/ (czyli zupełnie innym miejscu niż umieszczone są same dokumenty studium), czytamy:
“Wniosek można złożyć w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres: rozwojmiasta@um.zielona-gora.pl , z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby, a także przedmiotu wniosku oraz oznaczenia nieruchomości, której wniosek dotyczy. Wnioski dotyczące strategicznej oceny na środowisko można złożyć również ustnie do protokołu.”
Nie będziemy wnikać jakie inne środki komunikacji elektronicznej ktoś miał na myśli, pozostańmy prze e-mailu.
✅ 1. można wysłać podpisany i zeskanowany dokument.
‼️ To co jest ważne w dokumentach obecnie dostępnych na BIP to numery działek i to właśnie je należy wskazywać we wnioskach, jako obszary np. do pozostawienia bez ingerencji. !!! Numery działek można sprawdzić na profilu Geoportal: https://mapy.geoportal.gov.pl/imap/Imgp_2.html
Wniosek tworzymy jak normalne pismo urzędowe: nadawca, miejscowość i data, adresat (Prezydent Miasta Zielona Góra).
Dalej treść wniosku ze wskazaniem obszarów z sugestią co z nimi zrobić. Podpis.
✅ 2. Można wysłać wniosek podpisany elektronicznie / E-PUAP / profil zaufany:
➡ “Podpisz dokument elektronicznie – wykorzystaj podpis zaufany”.
➡ przycisk START w ramce z tekstem „Odpowiedz na kilka prostych pytań”.
➡ pojawią się 3 opcje i wybieramy trzecią:
“Chcesz elektronicznie podpisać (lub sprawdzić) dokument, który ma jedno z rozszerzeń: .txt, .rtf, .pdf, .xps, .odt, …… (…) ” itd.
➡ po wybraniu i zatwierdzeniu tej opcji, pojawi się kolejny przycisk “Podpisz lub sprawdź dokument”
➡ “Wybierz dokument z dysku” (PODPISYWANIE PLIKÓW PDF W FORMACIE XAdES )” – wybieramy nasz wniosek z dysku komputera.
➡ pojawi się informacja, że “Dokument został poprawnie dodany”, wraz z przyciskiem “Podpisz dokument” .
➡ teraz mamy dwie opcje:
– Zaloguj się za pomocą nazwy użytkownika lub adresu e-mail
– Zaloguj się przy pomocy banku lub innego dostawcy
➡ Jeśli ktoś ma login i hasło na profilu zaufanym, może z niego skorzystać, a dla reszty istnieje możliwość potwierdzenia swojej tożsamości tak jak przy logowaniu do banku.
➡ Po poprawnym potwierdzeniu swojej tożsamości pojawi się strona Profilu Zaufanego z przyciskiem “Podpisz profilem zaufanym”.
➡ Pojawi się strona z opisem, że dokument został poprawnie podpisany i można go pobrać. Uwaga. Podpisany dokument jest w formacie XML.. – to właśnie ten plik jest podpisanym cyfrowo dokumentem, który wysyła się droga elektroniczną.