Magistrat planuje w Zielonej Górze dosyć spore zmiany. Mowa o nowym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Zielona Góra, czyli o dokumencie wytyczającym kierunek rozwoju naszego miasta na kolejne dekady.

W głównej mierze zmiany te dotyczą zabudowywania kolejnych terenów aby podtrzymywać tak zwany rozwój miasta. Ustalono czas zgłaszania uwag do 31 sierpnia.

INFORMACJA NA BIP URZĘDU MIASTA / SZCZEGÓLNIE WAŻNE SĄ DOKUMENTY  2A zawierające mapy:

https://bip.zielonagora.pl/akty/0/11851/w_sprawie_zmiany_Studium_uwarunkowan_i_kierunkow_zagospodarowania_przestrzennego_miasta_i_gminy_Zielona_Gora/

ORAZ MAPA DOTYCZĄCA ZMIAN NA TERENACH ZIELONYCH: https://bip.zielonagora.pl/system/obj/66139_zmiana_studium_2020_tom_II_zal_3-9.pdf

W jaki sposób składać wnioski do planowanego nowego STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO?

Na stronie: https://bip.zielonagora.pl/…/OGLOSZENIE_PREZYDENTA…/ (czyli zupełnie innym miejscu niż umieszczone są same dokumenty studium), czytamy:

„Wniosek można złożyć w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres: rozwojmiasta@um.zielona-gora.pl , z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby, a także przedmiotu wniosku oraz oznaczenia nieruchomości, której wniosek dotyczy. Wnioski dotyczące strategicznej oceny na środowisko można złożyć również ustnie do protokołu.”

Nie będziemy wnikać jakie inne środki komunikacji elektronicznej ktoś miał na myśli, pozostańmy prze e-mailu.

✅ 1. można wysłać podpisany i zeskanowany dokument.

‼️ To co jest ważne w dokumentach dostępnych na BIP to numery działek. Należy je wskazywać we wnioskach. ‼️

Numery działek można też sprawdzić na profilu Geoportal: https://mapy.geoportal.gov.pl/imap/Imgp_2.html

Wniosek tworzymy jak normalne pismo urzędowe: nadawca – miejscowość i data – adresat (Prezydent Miasta Zielona Góra) – treść wniosku ze wskazaniem obszarów z sugestią co z nimi zrobić – podpis.

✅ 2. Można wysłać wniosek podpisany elektronicznie / E-PUAP / profil zaufany:

➡Wchodzimy na stronę: https://www.gov.pl/…/podpisz-dokument-elektronicznie

➡ „Podpisz dokument elektronicznie – wykorzystaj podpis zaufany”.

➡ przycisk START w ramce z tekstem „Odpowiedz na kilka prostych pytań”.

➡ pojawią się 3 opcje i wybieramy trzecią: „Chcesz elektronicznie podpisać (lub sprawdzić) dokument, który ma jedno z rozszerzeń: .txt, .rtf, .pdf, .xps, .odt, …… (…) ” itd.

➡ po wybraniu i zatwierdzeniu tej opcji, pojawi się kolejny przycisk „Podpisz lub sprawdź dokument”

➡ „Wybierz dokument z dysku” (PODPISYWANIE PLIKÓW PDF W FORMACIE XAdES )” – wybieramy nasz wniosek z dysku komputera.

➡ pojawi się informacja, że „Dokument został poprawnie dodany”, wraz z przyciskiem „Podpisz dokument” .

➡ teraz mamy dwie opcje:

– Zaloguj się za pomocą nazwy użytkownika lub adresu e-mail

– Zaloguj się przy pomocy banku lub innego dostawcy

➡ Jeśli ktoś ma login i hasło na profilu zaufanym, może z niego skorzystać, a dla reszty istnieje możliwość potwierdzenia swojej tożsamości tak jak przy logowaniu do banku.

➡ Po poprawnym potwierdzeniu swojej tożsamości pojawi się strona Profilu Zaufanego z przyciskiem „Podpisz profilem zaufanym”.

➡ Pojawi się strona z opisem, że dokument został poprawnie podpisany i można go pobrać. Uwaga. Podpisany dokument jest w formacie XML.. – to właśnie ten plik jest podpisanym

cyfrowo dokumentem, który wysyła się droga elektroniczną.

#planowaniemiasta #demokracjamiejska