Relacja z prac społecznego Komitetu Rewitalizacji z udziałem Gosia Zenkner i Paweł Zalewski.

W ciągu pierwszego miesiąca działania Komitetu odbyły się 3 spotkania na których wypracowano propozycje do aktualizacji programu rewitalizacji miasta.

Χ Prezydent Miasta po zapoznaniu się z rekomendacjami Komitetu, część z nich odrzucił:
nie przyjęto utworzenia centrum informacji dla mieszkańców o rewitalizacji (np. w informacji turystycznej) chociaż propozycja została wpisana do programu rewitalizacji [rekomendacja Komitetu przyjęta jednogłośnie]
odrzucono przeniesienie środków infrastrukturalnych z silnego przekształcania terenów przyrodniczych na zwiększenie działań na terenach zamieszkałych o największym stopniu degradacji [rekomendacja Komitetu, dla której przeciwny był jedynie przedstawiciel komisji rozwoju i ochrony środowiska z Rady Miasta – Mariusz Rosik]

Przyjęte przez Prezydenta zostały natomiast następujące rekomendacje:

poprawa systemu oceny efektów rewitalizacji (dodano tabelę nr 17 ze wskaźnikami oceny)
nasadzenia drzew wzdłuż ulic i zwiększenie roli nasadzeń zieleni w różnej formie w postaci spójnej koncepcji wraz z tworzeniem nowych terenów zielonych tam gdzie jest ich mało
rozszerzenie planowanego systemu multimedialnej informacji o mieście o wszystkie sprawy miejskie (architektura, restauracje, historia, wydarzenia, imprezy, przyroda)
poprawa powiązań planu zrównoważonej mobilności miejskiej z rewitalizacją
uznanie zanieczyszczenia powietrza rakotwórczym benzopirenem ze spalania paliw jako istotnie złej sytuacji środowiskowej na całym obszarze rewitalizacji
wsparcie ekonomii społecznej.
Gosia Zenkner i Paweł Zalewski zawnioskowali także o przygotowanie przez prezydenta oceny efektów dotychczasowych działań (ocena miałaby pojawić się po wakacjach).

Z ważniejszych problemów Komitet Rewitalizacji poruszył:
– słabość diagnozy sytuacji kryzysowej, mała ilość zbadanych czynników i problemów
– słaba rola specjalistów i instytucji od rozwiązywania problemów społecznych
– niewystarczająca edukacja ekologiczna
– niewystarczające wspieranie aktywności seniorów
– bezpieczeństwo mieszkańców
– niewystarczająca odnowa podwórek
– wsparcie drobnego handlu
– zbyt słabe zaakcentowanie znaczenia podmiotów ekonomii społecznej i instytucji je wspierających
– większa dbałość o wspólne przestrzenie, poprawa estetyki
– odpowiednie planowanie przestrzenne i komunikacyjne
– społeczna debata nad przestrzenią ul. Bohaterów Westerplatte
– wzmocnienie lokalnych wydarzeń integrujących: pikników, wyprzedaży, targów
– promocja kultury na podwórkach
– niewystarczające zorganizowanie zarządzania rewitalizacją przez urząd miasta
– brak spójnej koncepcji zieleni w mieście
– niezrozumiała rola miejskiego planu rozwoju zrównoważonej mobilności miejskiej (transporty miejskiego) w rewitalizacji miasta
– zbyt duże nasilenie działań infrastrukturalnych na terenach parkowych i cennych przyrodniczo a zbyt małe na najmocniej zdegradowanych terenach zamieszkałych miastach.