STOWARZYSZENIE

Zielonogórski Ruch Miejski przez kilka lat był ruchem społecznym, oddolną inicjatywą osób działających w swoich lokalnych społecznościach, prowadzących różne organizacje pozarządowe, miejskich aktywistów. Łączyła nas potrzeba działania, aktywizm i optymizm, przekonanie, że można efektywnie pracować na rzecz innych ludzi, miasta, przestrzeni, krajobrazu, zwierząt i roślin. Byliśmy pospolitym ruszeniem.

Nauczyliśmy się przez tych kilka lat, że dobre intencje, bezinteresowność, świetne pomysły nie wystarczają w naszej rzeczywistości społeczno-politycznej. Że musimy mieć narzędzia, by być skutecznymi. Że potrzebujemy ekspertów. Że skuteczne reprezentowanie interesów obywateli wymaga logistyki i organizacji działań. I wreszcie: że wymaga współpracy i koordynacji. W Zielonej Górze poznaliśmy mnóstwo wspaniałych, zaangażowanych obywateli. Wielu z nich szukało wsparcia w różnych organizacjach i instytucjach dla swoich pomysłów. Inni szukali pomocy i wsparcia w problemach i kłopotach, w organizacji protestów przeciwko łamaniu praw obywateli danej społeczności lokalnej.

Założyliśmy stowarzyszenie zwykłe, występujemy już jako instytucja (choć nie jesteśmy osoba prawną), a nie jako Kowalski i Nowak. Znaleźliśmy ekspertów wielu specjalności, którzy albo się do nas przyłączyli formalnie, albo z nami współpracują. Stowarzyszenie zostało już zarejestrowane w ewidencji stowarzyszeń zwykłych w Urzędzie Miasta Zielonej Góry.

Stowarzyszenie zwykłe działa według regulaminu. Oto nasz:

Możemy zbierać składki członkowskie, wnioskować o dotacje, prosić o darowizny, ale nie możemy prowadzić działalności odpłatnej i gospodarczej. Nie możemy także powoływać swoich oddziałów terenowych, łączyć się w związki stowarzyszeń, zrzeszać osób prawnych (np. innych stowarzyszeń, firm itp.). Ale poza tym, możemy wszystko i liczymy na to, że z Waszym zaangażowaniem i pomocą będziemy coraz skuteczniejsi.

Nasze dane:
Stowarzyszenie Ruch Miejski Zielona Góra
Adres do korespondencji: ul. Stary Rynek 17, 65-067 Zielona Góra
NIP: 9291949451
REGON: 369988066
Numer konta: 71 1140 2004 0000 3302 7769 8589 / mBank