I TEZA MIEJSKA: Każdy ma prawo do miasta i jego zasobów na równych zasadach!

Zwróciliśmy się do prezydenta i redakcji „Łącznika Zielonogórskiego” o udostępnienie dla każdego zadania zgłoszonego do BO 2019 miejsca w miejskim informatorze – na takich samych zasadach jak promowano w gazecie zadanie zgłoszone przez prezydencki klub radnych.

Upominamy się o wszystkich i wszystkie zadania!

„Wnosimy o umożliwienie promocji wszystkich zadań zgłoszonych do budżetu obywatelskiego 2019 na łamach miejskiego informatora „Łącznika Zielonogórskiego”, na takich samych, równych zasadach jak miało to miejsce w przypadku zadania dotyczącego remontu miejskiego kąpieliska „Ochla” w wydaniu nr 264 z 1 czerwca 2018 r, tj. po jednej stronie dla każdego zadania w wydaniu papierowym, z dużym zdjęciem poglądowym i możliwością zamieszczenia zdjęcia wnioskodawcy.
O takiej możliwości promocji należy niezwłocznie poinformować mailowo każdego z wnioskodawców, którzy zgłosili zadanie do budżetu.”