Apelujemy! Pytamy! Trzymamy rękę na pulsie!  Ruchy miejskie stoją na straży dialogu miejskiego i aktywności mieszkańców.

Dochodzą nas niepokojące sygnały, że niektóre samorządy szukając oszczędności w obliczu kryzysu pandemicznego będą decydowały się na:
– zawieszenie budżetów obywatelskich tam gdzie były one fakultatywne
– odraczanie realizacji inwestycji nawet na kilka lat, co realnie oznacza zamrożenie BO jako narzędzia konsultacji z mieszkańcami i ich oddolnego działania.

Zielona Góra, jako miasto na prawach powiatu, na mocy ustawy centralnej zobligowane jest do przeprowadzania budżetu obywatelskiego. Przeprowadzania procedury ale nie realizacji inwestycji w roku budżetowym. Takie postępowanie miałoby nieszczycielski wpływ na ideę BO jako narzędzia partycypacji. Mamy nadzieję, że tak się nie stanie w Zielonej Górze i dlatego przedstawiamy nasze stanowisko i społeczną rekomendacje władzom miasta.
Aktywność mieszkańców i sąsiedzki solidaryzm jest w dobie COVID-19 bardzo ważnym elementem życia w mieście.